Home
 
 
    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว    **** ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
   
 
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2562