Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย ช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง
   
 
   

 "ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย ช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม

วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงขอ

เชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ไอดี เอ็ด1784DDPM (Line D : @1784DDPM)"

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564