กิจกรรม : โครงการสืบสานงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย จัดโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบขึ้นเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ กล่าวคือ เป็นศูนย์รวมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งชาวไทยพุทธถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย ประเพณีวันสารทเดือนสิบจึงเกิดขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า ในบรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนั้น มีผู้ที่สร้างบาปกรรมเอาไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และต้องไปทนทุกข์ทรมานเป็นเปรตอยู่ในนรกภูมิ โดยต้องถูกลงโทษทัณฑ์ในลักษณะต่างๆ ตามโทษทัณฑ์ที่นรกภูมิได้กำหนดไว้ จะหนักหรือเบานั้นขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์  ในเดือนสิบปีละ ๑ ครั้ง ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำ เดือนสิบ เรียกว่า วันรับเปรต ที่จะถูกปล่อยออกมาเพื่อมาขอส่วนบุญที่ลูกหลานจะทำบุญอุทิศไปให้ ส่วนในวันแรมสิบห้าค่ำ เดือนสิบ จะเป็นวันส่งเปรตกลับสู่นรกภูมิ ซึ่งในวันนี้ จะมีการจัด หมรับ ซึ่งประกอบด้วยขนมสำคัญ 5 อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา ซึ่งเชื่อกันว่าขนมแต่ละชนิดจะเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของต่างๆ ที่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วสามารถนำกลับไปใช้ในนรกภูมิได้ แล้วจัดข้าวปลาอาหารและข้าวกระยาสารทไปทำบุญตักบาตรที่วัด ทั้งยังจัดเครื่องสำรับคาวหวานและขนมทั้งห้าอย่างไปตั้งรวมกันไว้ที่ศาลาวัดและบริเวณวัด เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เปิดการให้แย่งชิงกัน ซึ่งเรียกว่า การชิงเปรต นอกจากนั้นยังมีการฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล  การละเล่นพื้นบ้าน เช่น การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน การเล่นสะบ้า ฯลฯ จึงเป็นประเพณีที่นิยมกระทำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน   
 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**