กิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
รายละเอียด :
    

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  นายซานูซี วงศ์ปัตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการดำเนินงานกิจการตลาด ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ โดยมี นายอารีดี ปากบารา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย รองปลัด อบต ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ผอ.รพ.สต. บ้านท่ากูโบและปุโละปุโย เจ้าของตลาด ม.2,4,7 ผู้ใหญบ้าน 2,4,7 สมาชิก  อบต. 2,4,7  และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผลปรากฏเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย

โทร.073357319

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 56 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**