กิจกรรม : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

รายละเอียด :
    

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายซานูซี  วงศ์ปัตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ” ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย จำนวน 50 คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**